แผนที่และเส้นทาง


การเดินทางมายังมหาวิทยาลัยบูรพา

รถโดยสารประจำทาง ::
ใช้บริการรถ โดยสารประจำทาง จากสถานีขนส่งหมอชิต หรือเอกมัย ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง รถจะจอดบริเวณตลาดหนองมน มีรถสองแถว (สีแดง) ให้บริการตามเส้นทาง ถ.ลงหาดบางแสน จะผ่านหน้ามหาวิทยาลัย

การเดินทางภายในมหาวิทยาลัยบูรพา
มีรถโดยสารประจำทางบริการ ::
จอดตามป้ายภายในมหาวิทยาลัยบูรพา ค่าโดยสาร 2 บาทตลอดสาย

วินมอเตอร์ไซค์ ::
หน้ามหาวิทยาลัย

ที่ตั้ง ::
เลขที่ 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20131