นิสิตที่ได้รับรางวัล

   นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ นิสิตระดับปริญญาโท ภาควิชาเคมี ได้รับประกาศนียบัตร รางวัล BEST ORAL PRESENTATION จาก รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิต นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพิ่มเติม
   นส.วรรณิศา ชะงัดรัมย์ นิสิตบัณฑิตศึกษา ภาควิชาฟิสิกส์ ยังได้รับรางวัล บทความดีเด่น ในหัวข้อ “โครงสร้างและสมบัติทางแสงของฟิล์มบางไทเทเนียมออกไซด์เจือไนโตรเจนที่เคลือบด้วยวิธีรีแอกทีฟดีซีอันบาลานซ์แมกนีตรอนสปัตเตอริง” 
Ladbrokes Review L.BetRoll
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/
Online bookmaker the UK http://whbonus.webs.com/ William Hill