ประชาสัมพันธ์ PDF พิมพ์ อีเมล

รับสมัครและกรอกใบสมัคร ทางเว็บไซต์ และชำระเงินสมัครได้ไม่เกินคนละ ๒ สาขา (๑๐๐ บาท) โดยแบ่งออกเป็น ๒ ชุด คือ
ชุดที่ ๑ วิชาคณิตศาสตร์, วิชาคอมพิวเตอร์, วิชาฟิสิกส์
ชุดที่ ๒ วิชาชีววิทยา, วิชาเคมี
เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ http://ppd.offpre.rmutp.ac.th/home/wp-content/themes/CleanResponse/img/new_icon.gif

รายละเอียดการรับสมัคร รายละเอียดการรับสมัคร

ปฏิทินการรับสมัคร

รับสมัครออนไลน์

 


 
VDO กิจกรรม PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   

รับชมกิจกรรมคณะวิทยาศาสตร์ทั้งหมด คลิ๊กที่นี่..
 
โรงเรียนศูนย์สอบคัดเลือก PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
จังหวัดชลบุรี โรงเรียนสาธิต "พิบูลบำเพ็ญ" ม.บูรพา
จังหวัดตราด โรงเรียนตราษตระการคุณ
จังหวัดจันทบุรี โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
จังหวัดระยอง โรงเรียนระยองวิทยาคม
จังหวัดฉะเชิงเทรา โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์
จังหวัดนครนายก โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
จังหวัดปราจีนบุรี โรงเรียนปราจีนกัลยาณี
จังหวัดสระแก้ว โรงเรียนสระแก้ว
 
Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer Byjoomla Synegy Font changer
Joomla template by ByJoomla.com
ByJoomla.com