Facebook!


ผลงานวิจัย "ปัญหาพิเศษ" ของ นักศึกษา ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2547

  • การใช้ความร้อนต่ำร่วม กับสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ที่ย่อยด้วยเอนไซม์เซลลู-เลส ในการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำฝรั่ง
  • การใช้ประโยชน์สารละลายขึ้นรูปฟิล์มจากโปรตีนของปลาทรายแดง เพื่อชะลอการสุกของกล้วยหอมทอง และลดการสูญเสียน้ำในมะเขือเทศ
  • การใช้สตาร์ชเมล็ดขนุนดัดแปรด้วยความร้อนชื้นเป็นสารให้ความคงตัวในซอสพริก
  • การใช้สารเซททิลไพริดิเนียมคลอไรด์เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาเนื้อไก่แช่เย็น
  • การใช้สารประกอบโพลีออล ในการปรับปรุงคุณภาพ แคนตาลูปแช่อิ่มอบแห้ง
  • การใช้สารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์ในการเก็บรักษาน้ำตาลสดพาสเจอไรซ์
  • การดัดแปรสตาร์ชเมล็ดขนุน โดยปฏิกิริยาแอซิทิลเลชั่น เพื่อใช้เป็นสารให้ความคงตัวในซอสมะเขือเทศ
  • การทดแทนเซโมลินา ด้วยแป้งเมล็ดขนุนในผลิตภัณฑ์พาสต้า
  • การทำแห้งมะเฟืองโดยวิธีออสโมซีส : ผลของวิธีการเตรียมขั้นต้น และชนิดสารละลายออสโมติก ต่อการถ่ายเทมวลสาร และคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์
  • การป้องกันการเกิดสีน้ำตาล เนื่องจากเอนไซม์ในมันฝรั่ง โดยน้ำสกัดจากต้นกุยช่าย
  • การผลิต และการเสริมเซลลูโลสผง จากกากอ้อยในขนมปุยฝ้าย
  • การผลิต และการเสริมเซลลูโลสผง จากซังข้าวโพด เพื่อลดการอมน้ำมัน ในผลิตภัณฑ์ปาท่องโก๋
  • การผลิตฟิล์ม ที่บริโภคได้จากโปรตีนถั่วเหลืองเข้มข้น เพื่อใช้ชะลอการเสื่อมเสีย ของผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
  • การลดจำนวนเชื้อ Escherichia coli ที่ปนเปื้อนในเนื้อหมูสด โดยเซทิลไพริดิเนียมคลอไรด์, กรดแอสคอร์บิค ร่วมกับการบรรจุแบบสุญญากาศ
  • การศึกษาภาวะที่เหมาะสม ในการผลิตคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส จากกากอ้อย
  • ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะเนื้อสัมผัส ของซาหริ่มกึ่งสำเร็จรูปที่ใช้สตาร์ชเมล็ดขนุน ทดแทนสตาร์ชถั่วเขียว
  • ผลของเวลาในการเตรียม และปริมาณของสารผสมไคโตโอลิโกแซคคาไรด์  ต่อกิจกรรมของ Escherichia coli
  • ผลของโปรตีนไฮโดรไลเสทจากหัว และไส้ปลาทรายแดง ต่อการยับยั้งการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ในเนื้อหมูบดปรุงสุก ที่เก็บรักษาด้วยวิธีการแช่เย็น
  • ผลของการใช้กรดซิตริก ร่วมกับสารสกัดจากขิง และข่า ต่ออายุการเก็บของน้ำสับปะรด
  • ผลของการชุบเคลือบด้วยคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ต่อการดูดซับน้ำมันของผลิตภัณฑ์ เกี๊ยวทอด
  • ผลของการยับยั้งปฏิกิริยาออกซิเดชั่นของไขมันโดยหัวหอมใหญ่อบแห้งในผลิตภัณฑ์  patties หมูปรุงสุก
  • ผลของระดับการกำจัดหมู่อะซิติล และน้ำหนักโมเลกุลของไคโตซาน ต่อการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ และสารให้ความคงตัวในสลัดเดรซซิ่งแบบเหลว
  • ผลของระดับการกำจัดหมู่อะซิติล และน้ำหนักโมเลกุลของไคโตซาน ต่อการเป็นอิมัลซิไฟเออร์ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีม
  • ผลของระดับการกำจัดหมู่อะซิติล และน้ำหนักโมเลกุลของไคโตซาน ต่อการลดความขมในน้ำมะนาว
  • ผลของสารสกัดจากเทมเป้ ต่อการป้องกันการเกิดออกซิเดชั่น ในเนื้อหมูบด
  • สมบัติการดูดซับโปรตีนของเม็ดไคโตซานชนิดต่างๆ ในน้ำทิ้งจากกระบวนการนึ่งปลาทูน่า
  • สมบัติทางเคมี และกายภาพของคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลส ที่ผลิตจากฟางข้าว
  • อิทธิพลของความเค็มของน้ำ และอาหารเสริมแร่ธาตุ ที่มีต่อคุณภาพของ เนื้อกุ้งกุลาดำเยือกแข็ง

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 31 มีนาคม 2010 เวลา 14:24 น.