ปิดรับสมัคร 2 ก.ค. 2561 (update 25 มิ.ย.)

ปิดรับสมัคร 26 ก.ค. 2561

ปิดรับสมัคร 7 ส.ค. 2561

ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 2561

ปิดรับสมัคร - ส.ค. 2561

ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 2561

ปิดรับสมัคร - ส.ค. 2561

ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 2561 (update 18 มิ.ย.)

ปิดรับสมัคร 31 ก.ค. 2561
     

 


ประกาศผลรางวัล

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน

ลงทะเบียนเข้าร่วมการแข่งขัน

สำหรับผู้ดูแลระบบการแข่งขัน

แผนที่การเดินทาง

สอบถามเพิ่มเติม
ฝ่ายเลขานุการ 0-3810-3009
ฝ่ายการประกวด/ แข่งขัน 0-3810-3157
ฝ่ายประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ 0-3810-3185
sciday.buu@gmail.com

เพิ่มเพื่อนLine@ID=@upw0255k


 

ทำงานได้ดีบนบราวเซอร์ Internet Explorer และ Chrome