หน้าแรก
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.87.60.7

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen529958
Visitors105167
Busiest day2014-10-25
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด78
ผู้ใช้ล่าสุดAtcharaporn
Arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
22 รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิวัดคุณสมบัติฯ ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวาริชศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประจำเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๗
21 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการสอบประมวลความรู้ ครั้งที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
20 ประกาศรายชื่อนิสิตที่ได้รับการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเหมาจ่าย สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา ๒๕๕๗
19 รับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษาไม่เต็มเวลา ประจำภาคเรียนพิเศษที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หลักสูตร ๒ ปี 18 รายชื่อนิสิตที่มีสิทธิ์สอบวัดคุณสมบัติหมวดวิชาเอกหรือวิชาเฉพาะหรือแบบยบูรณาการฉบับเดียว ของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗
17 หลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลนักวิจัย สำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในวารสารคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ 16 กำหนดการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การวางแผนการทำวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
15 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ 14 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ประจำภาคเรียนพิเศษที่ ๑/๒๕๕๗
13 กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สำหรับนิสิตระดับ วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตร ๒ ปี (เหมาจ่าย)
12ใบกำกับการรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
11 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (Buu Test) โครงการข้าราชการครู สควค. ปี พ.ศ.๒๕๕๗
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ ป.โท ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูโครงการ สควค.
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค.
8 แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
7 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
5 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
4 แบบมาตรฐานสัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ
3 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสรประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี
2 ข้อควรระวัง หากส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access
1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย/ ประชุมและเสนอผลงานต่างประเทศ/ ค่าตอบแทนบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
บริการวารสาร/ CD
บทความ
ยาปฏิชีวนะจากผิวกบ!! โดย toongpang
นักวิทยาศาสตร์พบว่า บนผิวกบนั้นสามารถสารฆ่าเชื้อได้หลายชนิด ซึ่งอาจมีการนำไปผลิตยาปฏิชีวนะได้
ถอดรหัสเจาะลึกราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PRISM กลุ่ม ปตท. คาดการณ์ว่าปี 2013 ราคาน้ำมันจะปรับลดลง เนื่องจากมีปริมาณการผลิตอย่างพอเพียง
“เหลียวหลัง แลหน้า” กระแสพลังงาน รับสถานการณ์ปี 56 กับกูรูพลังงานไทย... “มนูญ ศิริวรรณ”โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ในแวดวงพลังงานคงไม่มีใครไม่รู้จัก คุณมณูณ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน จึงนับเป็นช่วงโอกาสที่เราได้ร่วมพูดคุยในประเด็นพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะบทสังเคราะห์ถึงแนวโน้ม และสถานการณ์พลังงานปี 56
เม่น สลัดขนได้จริงหรือ? โดย toongpang
หลายคงอาจเคยสงสัยว่า เม่น สามารถสลัดขนได้หรือไม่? วันนี้วิชาการมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
เตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู พร้อมเทคนิคดูแลสุขภาพสไตล์อายุรวัฒน์ โดย ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
เนื่องในวันครู จึงขอเตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู แนะเทคนิดดูแลสุขภาพแม่พิมพ์สไตล์อายุรวัฒน์ เพื่อให้คุณครูมีสุขภาพที่ดี
เรื่องตอบกลับอ่านวันที่
งานพิเศษรายได้ดี ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ หารายได้พิเศษทำที่บ้าน
โพสต์ล่าสุด by: tang2508
011504/04/2014 15:09
ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
08231/03/2014 08:48
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
07206/03/2014 13:49
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและ-หรือเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
07413/01/2014 11:00
ขอเชิญชวนส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
08504/01/2014 09:56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชุาสัมพันธ์โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
06204/01/2014 09:54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ASEAN-EU Science, Techonlogy and Innovation Days (ASEAN-EU STI Day)"
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
09204/01/2014 09:52
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ Rethink : social development for sustainability in ASEAN Community
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
05127/12/2013 15:32
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่ 18
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
05919/12/2013 13:08
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
010119/12/2013 13:05
คำค้นหา
ดาวน์โหลดยอดนิยม
Link -->


ระบบสารสนเทศ

ลิ้งค์หน่วยงาน
สมาชิกที่อยู่กับเรา
US 54.87.x.x
Unknown 180.76.x.x
ปฏิทินกิจกรรม
พฤศจิกายน 2014
M T W T F S S
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30