หน้าแรก
 
เมนูหลัก
folder.gif งานวิจัย
folder.gif งานบัณฑิตศึกษา
folder.gif แหล่งข้อมูลภายนอก
สมาชิก
สวัสดี Guest
ไอพี: 54.227.63.195

ชื่อล็อกอิน
รหัสผ่าน
สถิติผู้ใช้งาน
ทั่วไป
Pages seen491073
Visitors102635
Busiest day2010-11-24
Users
ผู้ใช้ทั้งหมด73
ผู้ใช้ล่าสุดwasineepongprayoon
Arrow ข่าวประชาสัมพันธ์
** ขอเปลี่ยนแปลงวันรายงานตัวและปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ จากวันที่ ๒ ส.ค. เป็นวันที่ ๘ ส.ค. โดยเวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. รายงายตัวที่กองทะเบียน ชั้น ๑ อาคาร ภปร. และเวลา ๑๔.๐๐ น. เป็นต้นไป ปฐมนิเทศ ณ ห้องน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์
19 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ (เพิ่มเติม)
18 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรเต็มเวลาและไม่เต็มเวลา ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
17 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกระดับบัณฑิตศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒
16 กำหนดการเปิด-ปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ สำหรับนิสิตระดับ วท.ม. สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา เคมีศึกษา ชีววิทยาศึกษา และฟิสิกส์ศึกษา หลักสูตร ๒ ปี (เหมาจ่าย)
15 รับสมัครเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรวิทยาศาสตร์ศึกษา ๒ ปี ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ 14ใบกำกับการรายงานตัว เพื่อขึ้นทะเบียนเป็นนิสิต ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
13ปชส.การทดสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (BUU Test) ครั้งที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
12 การให้ทุนอุดหนุนระดับบัณฑิตศึกษา ปีงบประมาณ ๒๕๕๗
11 ประกาศผลสอบภาษาอังกฤษ ระดับบัณฑิตศึกษา (Buu Test) โครงการข้าราชการครู สควค. ปี พ.ศ.๒๕๕๗
10 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบระดับ ป.โท ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูโครงการ สควค.
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาษาอังกฤษและสอบสัมภาษณ์ ระดับปริญญาโททางการศึกษา ปี พ.ศ.๒๕๕๗ สำหรับข้าราชการครูทุนโครงการ สควค.
8 แก้ไขรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
7 โครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ 6 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อสอบคัดเลือกเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคพิเศษ โครงการ สควค. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
5 ทุนอุดหนุนวิทยานิพนธ์/ ดุษฎีนิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗
4 แบบมาตรฐานสัญญาให้ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย พัฒนาและวิศวกรรมสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติฯ 3 กำหนดส่งข้อเสนอโครงการวิจัย และเอกสรประกอบการเสนอของบประมาณ (แบบปกติ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ ตามมติคณะรัฐมนตรี
2 ข้อควรระวัง หากส่งบทความวิจัยไปตีพิมพ์ในวารสารประเภท Open Access
1 ประกาศทุนสนับสนุนการวิจัย/ ประชุมและเสนอผลงานต่างประเทศ/ ค่าตอบแทนบทความวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖
บริการวารสาร/ CD
บทความ
ยาปฏิชีวนะจากผิวกบ!! โดย toongpang
นักวิทยาศาสตร์พบว่า บนผิวกบนั้นสามารถสารฆ่าเชื้อได้หลายชนิด ซึ่งอาจมีการนำไปผลิตยาปฏิชีวนะได้
ถอดรหัสเจาะลึกราคาน้ำมันเชื้อเพลิง โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ผู้เชี่ยวชาญจากโครงการ PRISM กลุ่ม ปตท. คาดการณ์ว่าปี 2013 ราคาน้ำมันจะปรับลดลง เนื่องจากมีปริมาณการผลิตอย่างพอเพียง
“เหลียวหลัง แลหน้า” กระแสพลังงาน รับสถานการณ์ปี 56 กับกูรูพลังงานไทย... “มนูญ ศิริวรรณ”โดย ปตท. (วารสาร SPIRIT บ้านเรา)
ในแวดวงพลังงานคงไม่มีใครไม่รู้จัก คุณมณูณ ศิริวรรณ นักวิชาการอิสระด้านพลังงาน จึงนับเป็นช่วงโอกาสที่เราได้ร่วมพูดคุยในประเด็นพลังงานต่างๆ โดยเฉพาะบทสังเคราะห์ถึงแนวโน้ม และสถานการณ์พลังงานปี 56
เม่น สลัดขนได้จริงหรือ? โดย toongpang
หลายคงอาจเคยสงสัยว่า เม่น สามารถสลัดขนได้หรือไม่? วันนี้วิชาการมีคำตอบมาฝากกันค่ะ
เตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู พร้อมเทคนิคดูแลสุขภาพสไตล์อายุรวัฒน์ โดย ศูนย์เวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ
เนื่องในวันครู จึงขอเตือน 5 โรคร้ายอันตรายต่อชีวิตครู แนะเทคนิดดูแลสุขภาพแม่พิมพ์สไตล์อายุรวัฒน์ เพื่อให้คุณครูมีสุขภาพที่ดี
เรื่องตอบกลับอ่านวันที่
งานพิเศษรายได้ดี ทํางานวันเสาร์อาทิตย์ หารายได้พิเศษทำที่บ้าน
โพสต์ล่าสุด by: tang2508
06004/04/2014 15:09
ขอเชิญท่านและบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมวิชาการโภชนวิทยา ครั้งที่ 13
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
04031/03/2014 08:48
ขอเชิญเข้าร่วมและนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
03706/03/2014 13:49
ขอเรียนเชิญส่งบทความวิจัยและ-หรือเข้าร่วมในการประชุมวิชาการเพื่อเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ประจำปี 2557
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
04213/01/2014 11:00
ขอเชิญชวนส่งบทความและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
04904/01/2014 09:56
ขอความอนุเคราะห์ในการประชุาสัมพันธ์โครงการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 7
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
02604/01/2014 09:54
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนิทรรศการ "ASEAN-EU Science, Techonlogy and Innovation Days (ASEAN-EU STI Day)"
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
05104/01/2014 09:52
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติการพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน ครั้งที่ 4 ประจำปี 2557 หัวข้อ Rethink : social development for sustainability in ASEAN Community
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
02727/12/2013 15:32
ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการนานาชาติทางวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร์ประจำปี ครั้งที่ 18
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
02619/12/2013 13:08
ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัย เพื่อการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
โพสต์ล่าสุด by: somrudee
05519/12/2013 13:05
คำค้นหา
ดาวน์โหลดยอดนิยม
Link -->


ระบบสารสนเทศ

ลิ้งค์หน่วยงาน
สมาชิกที่อยู่กับเรา
US 54.227.x.x
ZZ 10.16.x.x
Unknown 157.55.x.x
ปฏิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2014
M T W T F S S
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31