"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      ตามที่คณะวิทยาศาสตร์ได้ว่าจ้างให้บริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด เข้ามาดูแลและรักษา พร้อมทั้งตรวจเช็คอุปกรณ์ต่างๆ ภายในคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งพบว่าอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในหลายอาคารมีอายุการใช้งานที่นานและ มีการเสื่อมสภาพ ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดอัคคีภัยได้ จึงได้ร่วมกับทางบริษัทโปรแอ็คทีฟ แมเนจเม้นท์ จำกัด จัดโครงการอบรมการดับเพลิงขั้นต้น เมื่อวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคาร สิรินธร เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสทำความเข้าใจในการดับเพลิงขั้นต้นและแผนการรับมือ และเตรียมความพร้อมกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น โดยมีบุคลากรจากคณะวิทยาการสารสนเทศ เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้วิทยากรได้รับเกียรติจากคุณกตัญญู อยู่เจริญ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองแสนสุข และทีมงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

 

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
   
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/