"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บริเวณคณะวิทยาศาสตร์และหาดวอนนภา โดยมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์จากภาควิชาและกิจกรรมลอดซุ้มซานย์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับนิสิตชั้นปีที่ ๑ และสร้างความสัมพันธ์ ความสามัคคีในหมู่คณะระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้อง อีกทั้งเพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีที่มีการปฏิบัติสืบต่อกันมา ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/