"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ บริเวณมหาวิทยาลัยบูรพา หาดบางแสน และเขาสามมุข สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้เคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และรู้จักสถานที่ต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจใน คณะวิทยาศาสตร์ โดยตลอดเส้นทางจะมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับ และร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง 

 

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/