"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ คณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่ ดร.เพียงพักตร์ สุขรักษ์ สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ได้รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูถัมภ์ ในงานแสดงความยินดีแก่นักวิทยาศาสตร์ดีเด่นและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ

       โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และ ศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล ประธานกรรมการรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น กล่าวรายงาน และ รศ.ดร.ศักรินทร์ ภูมิรัตน ประธานมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวปิดงาน

       ทั้งนี้ ศ.นพ.สมพล พงศ์ไทย ผู้รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยบูรพา และผู้บริหารมหาวิทยาลัยบูรพา เข้าร่วมแสดงความยินดีด้วย

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/