"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

นักวิจัยชาวต่างชาติเข้าพบคณบดีหารือเกี่ยวกับงานวิจัยการเลี้ยงกุ้ง

     เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ ห้องคณบดี อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ ได้รับการประสานงานจากศูนย์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เกี่ยวกับนักวิจัยชาวต่างชาติ Assoc. Prof. Brian Szuster, Department of Geography, University of Hawaii at Manoa เข้าพบคณบดีคณะวิทยาศาสตร์เพื่อหารือเกี่ยวกับงานวิจัยการเลี้ยงกุ้ง และเจรจาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยฮาวายและมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และ ผศ.ดร.สมถวิล จริตควร หัวหน้าภาควิชาวาริชศาสตร์ ร่วมหารือด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/