"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

ต้อนรับ Faculty of Natural Science, Laos เข้าหารือด้านการเรียนการสอน

     เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และ ผศ.ดร.รุ่งนภา แซ่เอ็ง อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี ให้การต้อนรับ Assoc.Prof.Somchanh BOUNPHANMY คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร Faculty of Natural Science, National University of Laos เข้าพบเพื่อร่วมหารือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนและการวิจัยของสาขาวิชาเคมีและสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์


[ ภาพกิจกรรม ]
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/