"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

     ขอแสดงความยินดีกับ นายวราพงษ์ เสนาภักดิ์ นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาเคมี เข้าร่วมและนำเสนอผลงานในงานประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2016) ระหว่างวันที่ ๙-๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ และได้รับประกาศนียบัตร รางวัล BEST ORAL PRESENTATION จาก รศ.ดร.สุรินทร์ เหล่าสุขสถิต นายกสมาคมเคมีแห่งประเทศไทย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/