"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์สักการะและซายน์สัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยแบ่งกิจกรรมเป็น ๒ วัน คือซายสัมพันธ์ จัดกิจกรรมวันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณโดยรอบคณะวิทยาศาสตร์และหาดวอนนภา และซายน์สักการะ จัดกิจกรรมวันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ หาดบางแสนและเขาสามมุข เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ ๑ ได้รู้จักกับสถานที่ต่างๆ และเคารพสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งเพื่อให้เกิดความสนิทสนม เกิดความสามัคคีกันระหว่างนิสิตรุ่นพี่กับรุ่นน้องและเกิดความภาคภูมิใจในคณะวิทยาศาสตร์ โดยจะมีกิจกรรมฐานสัมพันธ์และกิจกรรมลอดซุ้มซายน์ของรุ่นพี่ในแต่ละสาขาวิชาคอยต้อนรับและร่วมทำกิจกรรมกับน้องๆ ซึ่งตลอดกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง

 
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/