"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ผศ.ดร.อัมพร ทองกู้เกียรติกูล อาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา นำคณะผู้บริหาร จาก Ehime University ประเทศญี่ปุ่น นำโดย Dr.Motomi TORII และ Dr.TAKAFUMI TSUBOI พร้อมด้วยคณาจารย์และนิสิต รวม 9 คน เพื่อแนะนำมหาวิทยาลัยและเจรจาหารือการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในด้าน ต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร โดยมี ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร ให้การต้อนรับและประชุมหารือร่วม


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/