"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     ฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) : แบ่งปันน้ำใจงาม เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีน้ำใจงาม และความสุขจากการเป็นผู้ให้ เกิดความสามัคคีกัน และเพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้มีกิจกรรมกับครอบครัว เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่ พัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมอบของบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นพร้อมทั้งได้มีส่วนร่วมสมทบทุน ไว้ใช้ในการดำเนินงานให้แก่ทางโรงเรียน

[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/