"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ฝ่ายกิจการบุคลากร คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการองค์กรสุขภาวะ (Happy 8) :  ไหว้ พระ “หัวใจใฝ่ธรรมะ” เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรได้ทำบุญร่วมกัน เกิดความสามัคคี มีกิจกรรมร่วมกันกับครอบครัว และเป็นการผ่อนคลายจากการทำงาน โดยมีการถวายเครื่องไทยธรรมและฟังพระธรรมเทศนา ณ วัดหน้าเขาบ่อยาง และวัดสันติภักดิ์ จังหวัดชลบุรี 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/