"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ โดย ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมลงนามความร่วมมือ "การผลิตกรดซัคซินิคจากแบคทีเรียในระดับห้องปฏิบัติการและโรงงานต้นแบบ เน้นเพื่อการนำไปใช้ระดับอุตสาหกรรม" โดยเป็นการร่วมทุนวิจัยด้านพลาสติกชีวภาพระหว่าง สำนักงานประสานงานโครงการวิจัย การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานรากความหลากหลายทางชีวภาพ (สพภ.-วช.) สำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยบูรพา และบริษัทมัลติแบกซ์ จำกัด เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องลาดพร้าว ๑, ๒ ชั้น M โรงแรมเซ็นทาราแกรนท์ เซ็นทรัลพลาซ่าลาดพร้าว กรุงเทพฯ ทั้งนี้ผู้บริหารและคณะทำงานฯ คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมในพิธีด้วย


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/