"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมจัดนิทรรศการบริการวิชาการแก่ชุมชน ในงาน “เทศกาลกินกุ้ง กินปลา ตลาดน้ำบางคล้า” เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ หน้าที่ว่าการอำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับ “กุ้งก้ามกราม” และ “ปลากะพง” การสาธิตอาหารเมนูเพื่อสุขภาพ “ปลากะพงท่องทุ่ง” นอกจากนี้ยังมีการแข่งขันตำส้มมะม่วงกุ้งสด ประเภทรสชาติอร่อยและประเภทลีลาประทับใจ การแสดงของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ เล่นเกมส์ แจกไอศกรีมและคูปองอาหารแก่ผู้เข้าร่วมงาน ทั้งนี้เพื่อเป็นการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาอีกด้วย 
       โดยนายเดชา ใจยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานเปิดงาน นายธีระ พรชูตรง นายอำเภอบางคล้า กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน นางบุญมี ศรีสุข ประธานชมรมผู้ประกอบการตลาดน้ำบางคล้า หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้ประกอบการตลาดน้ำบางคล้า ร่วมกิจกรรมและชมนิทรรศการ


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/