"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ระหว่างวันที่ ๒๓-๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ และเพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน กรีฑา และเปตอง ซึ่งได้กำหนดพิธีเปิดและปิดในวันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ สนามกีฬาเชาว์ มณีวงษ์ มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดผู้นำเชียร์และแสตนเชียร์ ได้เกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด/ ปิด และมอบรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน


[ ภาพกิจกรรม 1  |  ภาพกิจกรรม 2 ]
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/