"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะครูโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ โรงเรียนสรรพวิทยาคม จังหวัดตาก เข้าศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดกิจกรรมค่าย และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ โดย อาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรม พร้อมนำชมห้องเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ 

 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/