"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการค่ายวิทยาศาสตร์เคลื่อนที่ ครั้งที่ ๒๕ เมื่อวันที่ ๑๒-๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อปลูกฝังทัศนคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ให้แก่เยาวชน สามารถนำความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้ ฝึกทักษะกระบวนการคิดทางวิทยาศาสตร์และกระตุ้นให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสรรค์เชิงวิทยาศาสตร์ อีกทั้งเพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียงของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ด้วย โดยมีกิจกรรมนิทรรศการความรู้ทางวิทยาศาสตร์จากภาควิชาต่างๆ กิจกรรมความรู้และตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์ มีนักเรียนเข้าร่วมกว่า ๒๓๐ คน จาก ๑๐ โรงเรียนในจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ โรงเรียนพนมสารคาม “พนมอดุลวิทยา” โรงเรียนก้อนแก้วพิทยาคม โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา โรงเรียนแปลงยาวพิทยาคม โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา โรงเรียนหนองแหนวิทยา โรงเรียนสนามชัยเขต โรงเรียนมัธยมสิริวัณวรี ๓ โรงเรียนหนองไม้แก่นวิทยา และโรงเรียนราชสาส์นวิทยา

       โดยพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด และนายดิษฐวัฒน์ เดชาธนไพบูลย์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพนมสารคามฯ กล่าวต้อนรับ ทั้งนี้มีคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ คณะครูโรงเรียนต่างๆ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีและเยี่ยมชมฐานกิจกรรมภาควิชา


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/