"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อนุตตรา อุดมประเสริฐ สังกัดภาควิชาชีวเคมี เข้ารับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดี ประจำปี ๒๕๕๘ ของสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำปี ๒๕๕๙ จาก พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นผลงานวิจัยระดับปริญญาเอก เรื่อง การใช้ดีเอ็นเอโอริกามิ เพื่อการจัดเรียงอะมัยลอยด์ไฟบริล (Organizing amyloid fibrils using DNA origami) เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

       งานวิจัยดังกล่าว เป็นการนำเอาดีเอ็นเอมาใช้เป็นวัสดุเชิงนาโนเทคโนโลยีอาศัยคุณสมบัติการจัด เรียงตัวเองของดีเอ็นเอ นำมาออกแบบและสังเคราะห์โครงสร้างที่มีลักษณะคล้ายท่อที่มีขนาดใหญ่ในระดับ นาโนเมตร เพื่อใช้ในการจัดเรียงอะมัลลอยด์ไฟบริลลงพื้นผิวในรูปแบบที่กำหนด

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/