"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

    ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ หัวหน้าภาควิชาชีวเคมี เข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 6th International Conference on Natural Products for Health and Beauty (NATPRO 6) ระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมพูลแมนราชาออร์คิด จังหวัดขอนแก่น และได้รับรางวัล Excellence Poster Presentation Award จากผลงานวิจัยเรื่อง “Antimutagenic and anti-oxidized LDL properties of Pluchea indicatea”ซึ่ง การประชุมดังกล่าวจัดโดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศูนย์วิจัยการหมักเพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร และคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีนักวิทยาศาสตร์ทางด้านผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเข้าร่วมประชุมมากกว่า ๕๐๐ คน จาก ๑๙ ประเทศทั่วโลก

ข่าว : ดร.ชัชวิน เพชรเลิศ


 [ ภาพกิจกรรม ] [NATPRO6 รับรางวัล ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/