"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดโครงการบรรยายวิชาการ เรื่อง Ethics for publications ให้กับคณาจารย์และนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคาร สิรินธร เพื่อเสริมสร้างจริยธรรมในการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ซึ่งจะทำให้นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มีความรู้ความเข้าใจเพิ่มมากยิ่งขึ้น และมีความตระหนักถึงความผิดในการละเมิดการเผยแพร่ผลงานวิชาการ ทำให้นักวิจัยสามารถสร้างผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ และสร้างความภาคภูมิใจให้แก่ตนเองและสถาบัน โดยได้รับเกียรติจาก นพ.กิตติศักดิ์ กุลวิชิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากรบรรยาย 


[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/