"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับสมาคมนิสิตเก่าคณะวิทยาศาสตร์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการซายน์คืนถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นการพบปะสังสรรค์ระหว่างนิสิตเก่าและนิสิตปัจจุบัน และเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำงานภายหลังจบการศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นโอกาสอันดีที่นิสิตเก่าจะได้กลับมาคารวะคณาจารย์ โดยมีกิจกรรมประกอบไปด้วย พิธีอัญเชิญพระบรมรูปหล่อของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้า อยู่หัว (รัชกาลที่ ๔) ประดิษฐานบนพระแท่น พิธีทำบุญเลี้ยงพระถวายภัตตาหารเพล เพื่อความเป็นสิริมงคลและอุทิศส่วนกุศลให้แก่คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันที่ล่วงลับ ณ อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (CL) การแข่งขันเชื่อมความสัมพันธ์น้องพี่ ณ โรงยิมบาสเกตบอล มหาวิทยาลัยบูรพา และ พบปะสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 


[ ทำบุญเลี้ยงเพล | กีฬาสัมพันธ์ | งานเลี้ยงสังสรรค์ ]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/