"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

     เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้อง CL-203 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและสื่อสารองค์กร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ e-Meeting สำหรับการจัดประชุมและการใช้งานระบบอินทราเน็ต (intranet) เพื่อให้บุคลากรได้รับความรู้ ความเข้าใจ และการใช้งานในระบบ e-Meeting และระบบ intranet โดย น.ส.สมฤดี หวานระรื่น นักวิทยาศาสตร์ สังกัดสำนักงานคณบดี นายธนพัฒ พรหมทา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักงานคณบดี และทีมงานเป็นวิทยากร ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวเปิดโครงการ


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/