"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

       คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดนิทรรศการความรู้ การดูแลสุขภาพ ในงานรวมใจภักดิ์ รักษ์สุขภาพ เทิดไท้องค์ราชัน เมื่อวันที่ ๔-๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี โดยนำผลิตภัณฑ์จากมะรุม ได้แก่ พาสต้าจากแป้งข้าวเจ้าเสริมใบมะรุมผง และบะหมี่เสริมใบมะรุมผง ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.กุลยา ลิ้มรุ่งเรืองรัตน์ และคณะวิจัย จากภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์ทางเลือกสำหรับผู้บริโภคที่ให้ความสนใจกับอาหารเพื่อสุขภาพ อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและการถ่ายทอดความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและผู้สนใจด้วย


 [ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
              
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/