"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘  ณ ห้อง CL-602 อาคารปฏิบัติการพื้นฐานและศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ให้การต้อนรับบุคลากรจาก Universitas DR.Soetomo สาธารณรัฐ อินโดนีเซีย เข้าเจรจาความร่วมมือทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ โดยมี ดร.วิชญา กันบัว รองคณบดีฝ่ายวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี และคณาจารย์จากภาควิชาวาริชศาสตร์ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งนำเยี่ยมชมภาควิชา

 

[ ภาพกิจกรรม
 
   
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/