"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      เมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมน้ำใจซายน์ (SD-117) อาคารสิรินธร คณะวิทยาศาสตร์ โดยฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และสโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับคณาจารย์และสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี เข้าศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ทั้งนี้อาจารย์อภิศักดิ์ ไชยโรจน์วัฒนา รองคณบดีฝ่ายการคลังและทรัพย์สิน และอาจารย์ปริยา ปะบุญเรือง รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัมพันธ์ กล่าวต้อนรับและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประเด็นการจัดกิจกรรม

 

[ ภาพกิจกรรม
 
  
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/