"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

 

      ฝ่ายกิจการนิสิตและศิษย์เก่าสัม พันธ์ จัดโครงการคุณธรรมนำใจ และปลูกฝังค่านิยมชาวพุทธ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๘ ณ วัดเก่าโบราณ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยจัดกิจกรรมทำความสะอาดพุทธสถานและถวายภัตตาหารเพล ซึ่งมีนิสิตจากสโมสรนิสิตและภาควิชาเข้าร่วม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและฝึกฝนนิสิตในการทำบุญและเกิดจิตอาสา รวมถึงการได้รู้จักวางแผนการทำงานร่วมกันด้วย

 
[ ภาพกิจกรรม ]
 
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/