"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     
รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและการสื่อสารองค์กร
ดร.กัญจน์ชญา หงส์เลิศคงสกุล
email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
contact : 0-3810-3172

 

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต.เกียรติษฎา ภูมิเพ็ง (ตั้ม)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3064
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (หัวหน้าสำนักงานคณบดี)
ชื่อ-สกุล : นางศิวไลซ์ คนฉลาด (โต)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3050
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ (หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)ชื่อ-สกุล : น.ส.จิตตรัตน์ เอี่ยมเอก (เขียด)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : สิริมาส คำเสียง (ก้อย)
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3010
ตำแหน่ง : บุคลากร
ชื่อ-สกุล : น.ส.บุญพา ดิษฐเจริญ (พา)
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร โทร. 0-3810-3011
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ชื่อ-สกุล : นายอุบล ทองสุข (บน)
E-mail : -
ติดต่อ : ห้องสำนักงานคณบดี ชั้น 1 อาคารสิรินธร
ตำแหน่ง : พนักงานบริการเอกสารทั่วไป
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/