"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

สายตรงคณบดี


*จำเป็น 

 

ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/