"โดดเด่นด้านวิจัย ก้าวไกลวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สร้างบัณฑิตคุณภาพดี มีนวัตกรรมสู่สังคม"

     

       สโมสรนิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการกีฬาน้องพี่ซายน์เกมส์ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ ระหว่างวันที่ ๙-๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของนิสิตและให้นิสิตใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยมีการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอลชาย ๗ คน บาสเกตบอล วอลเลย์บอล แชร์บอล เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน และเปตอง ซึ่งได้กำหนดพิธีเปิดและปิดในวันที่ ๑๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘ ณ สนามกีฬาเชาว์ มณีวงษ์ มีการเดินขบวนพาเหรดของแต่ละกลุ่มสี การแข่งขันกีฬาฮาเฮ และการประกวดกองเชียร์ โดยได้เกียรติจาก ผศ.ดร.เอกรัฐ ศรีสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ เป็นประธานกล่าวเปิด/ ปิด และมอบของรางวัล ทั้งนี้คณะกรรมการกิจการนิสิตเข้าร่วมในพิธีด้วย ซึ่งตลอดกิจกรรมบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนาน

 

[ ภาพกิจกรรม
 
 
 
BetFair F.BetRoll UK Bookies
Top United Kingdom Bookmakers http://betroll.co.uk/